Versionshistorik

V2.1

V2.0.1

V2.0

V1.1

V1.0

Användning:

  1. Välj bild(er)
  2. Högerklicka -> Skapa webp
  3. Välj önskad kvalitet
  4. Klart

Funktionsskärmdump

Videoförhandsgranskning