ประวัติการเปลี่ยนแปลงของเวอร์ชัน

V2.1

V2.0.1

V2.0

V1.1

V1.0

วิธีใช้:

  1. เลือกรูปภาพ(หรือหลายรูป)
  2. คลิกขวาที่เมนูตัวเลือก -> สร้าง webp
  3. เลือกคุณภาพเป้าหมาย
  4. เสร็จสิ้น

ภาพหน้าจอคุณลักษณะ

ตัวอย่างวิดีโอ