Lịch sử thay đổi phiên bản

V2.1

V2.0.1

V2.0

V1.1

V1.0

Hướng dẫn sử dụng:

  1. Chọn ảnh (hoặc nhiều ảnh)
  2. Chuột phải -> Tạo webp
  3. Chọn chất lượng đích
  4. Hoàn thành

Ảnh chụp tính năng

Xem trước Video